Våra produkter

Sökmotor- och sökanalystjänster för webb, intranät och e-handel

ikon_produkter_sokmotortjanst

Sökmotortjänst


Sveriges mest omtyckta sökmotortjänst med unika rapporter och möjlighet att flytta bästa träffarna överst. Läs mer.

ikon_produkter_kommunsok

Kommuntjänst


Sökmotortjänsten skräddarsydd för kommunala webbplatser och intranät där kommunerna drar nytta av varandra. Läs mer.

ikon_produkter_fristaende

Fristående sökanalystjänst


En teknikoberoende sökanalystjänst för den som vill behålla sin sökmotor men förstå besökarnas sökbeteenden. Läs mer.